Zengin bir bilimsel içerik ile planlanan kongremiz 6 farklı ülkeden alanında uzman 7 akademisyen konuşmacı ve tam metin bildiri basımı yeni akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır.Kongremizde görüşmek dileğiyle...

BİLİMSEL PROGRAM

 

Bilimsel Program
25 KASIM 2018 - PAZAR
  A SALONU B SALONU
10.00-10.20

KURS  - BİYOTERAPİ VE HEMŞİRELİK
- Açılış, Kursun Tanıtımı ve Kaynaştırma Etkinliği
Prof. Dr. Sultan TAŞÇI

KURS  - İNSÜLİN UYGULAMALARINDA SON TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI
KURS KOORDİNATÖRLERİ:
Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL
Doç. Dr. Barış Önder PAMUK
- Açılış ve Kursun Tanıtımı
- Açılış Konuşması: Prof. Dr. Nermin OLGUN

10.20-11.00

- Bütüncül Bakım
Prof. Dr. Sultan TAŞÇI
-Biyolojik Ajanların Kullanımı
Prof. Dr. Sultan KAV

- İnsülin Pompa Tedavisi Endikasyonları ve Hasta Seçimi
Dr. Öğr. Üyesi Gülseren PAMUK
- İnsülin Pompası Ayarları (Bazal ve Bolus Doz Ayarları)
Doç. Dr. Barış Önder PAMUK

11.00-11.20 KAHVE ARASI
11.20-12.00

- Biyolojik Temelli ve Geleneksel Biyoterapi Uygulamaları (Apiterapi, Hirudoterapi, İhtiyoterapi, Maggot Debritman Terapi, Helmintik Terapi…)
Dr. Öğr. Üyesi Bilge BAL ÖZKAPTAN
- Semptom Yönetiminde Biyoterapi Uygulamalarının Kullanımı; Kanıta Dayalı Uygulama Örnekleri
Doç. Dr. Songül GÖRİŞ

Moderatör: Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL
- İnsülin Pompası Hasta Eğitimi
Bazal ve bolus sihirbazı ayarları değiştirilmesi
Düzeltme bolusu ve sürekli bazal ayarları

Diyabet Hemş. Nihal ALİKALFA

12.00-12.40

- Biyoterapi Uygulamalarında Hemşirenin Sorumlulukları
Hemş. Mine BULUŞ
- Biyoterapi Uygulamalarında Hemşirenin Yasal Sorumlulukları ve Etik
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ARIKAN

Moderatör: Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL

- İnsülin Pompası Hasta Eğitimi
Hiperglisemi ve hipoglisemi yönetimi
İnfüzyon seti ve rezarvuar değişimi

Diyabet Hemş. Nigar ÖZEN

12.40-13.00

Kurs Değerlendirmesi ve Kapanış
Prof. Dr. Sultan TAŞÇI

Kurs Değerlendirmesi ve Kapanış
Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL
Doç. Dr. Barış Önder PAMUK

13.00-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00-14.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI  
14.30-15.30 PANEL  - Diyabetin Teknolojik Gelişmelerle Özyönetiminde Gizli Güç:BAKIM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nermin OLGUN, Doç. Dr. Barış Önder PAMUK
-Gelişen Diyabet Teknolojisi ve Diyabet Bakımı
Konuşmacı: Doç. Dr. Şeyda ÖZCAN
-Diyabet Bakımında Mobil Uygulamaların Yeri
Konuşmacı: Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL
-Diyabetik Ayak Bakımında Teknolojik Gelişmeler
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hicran BEKTAŞ, Doç. Dr. Özlem UĞUR
15.30-16.00
Kahve Arası
16.00-17.00 PANEL –Kronik Hastalıklarda İkincil Koruma
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN,Prof. Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
- Serebrovasküler Durumlar
Konuşmacı: Öğr. Gör. Fatma İLTUŞ
- Kalp Yetersizliği
Konuşmacı: Prof. Dr. Zeynep CANLI ÖZER
- Kardiyorenal Sendromlar
Konuşmacı: Prof. Dr. Belgüzar KARA

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 
Oturum Başkanları:Doç. Dr. Serap PARLAR KILIÇ, Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZEL

17.00-17.30

KONFERANS  - Çocukluktan Erişkinliğe Giden Yolda Kronik Hastalık Yönetimi
Moderatör: Prof. Dr. Gülümser ARGON, Doç. Dr. Sevinç KUTLUTÜRKAN, Uzm. Hemş. Kadriye GÜLSEREN
Konuşmacı: Prof. Dr. Ayşegül İŞLER

KONFERANS  - Ülkemizde Onkoloji Hemşireliği     
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ, Prof. Dr. Çiçek FADILOĞLU
- Ülkemizde Onkoloji Hemşireliği
Konuşmacı: Prof. Dr. Gülbeyaz CAN

17.30-18.30

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Sıdıka OĞUZ, Doç. Dr. Serap ÖZER

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Sibel SİVRİKAYA KARACA, Dr. Öğr. Üyesi Gülşah KUMAŞ

26 KASIM 2018 - PAZARTESİ
  A SALONU B SALONU
09.00-10.00

PANEL  - Ben Bilmem Bir Bilene Soralım: Romatolojik Olgular
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Servet AKAR, Doç. Dr. Serap PARLAR KILIÇ
-Behçet Olgusuna Yaklaşım
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZEL
-SLE Olgusuna Yaklaşım
Konuşmacı: Hemş. Ayşe KURTULUŞ USLUOĞLU
- RA Olgusuna Yaklaşım
Konuşmacı: Doç. Dr. Hatice MERT

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sabire YURTSEVER, Doç. Dr. Hanife ÖZÇELİK

10.00-10.30
KAHVE ARASI
10.30-11.10
PANEL  - Onkoloji Oturumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Serap ÜNSAR, Dr. Halil Yılmaz SUR
- Ülkemizde KİT Hemşireliği
Konuşmacı: Uzman Hemş. Esra ATAKUL
- Onkoloji Hemşireliğinde Mısır Örneği
Konuşmacı: Prof. Dr. Karima ELSHAMY (DNSc) (Mısır)
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nermin OLGUN, Dr. Öğr. Üyesi Fatma ARIKAN
11.15-12:15
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nesrin NURAL, Doç. Dr. Özlem OVAYOLU
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Rahşan ÇEVİK AKYIL, Doç. Dr. Medet KORKMAZ
12.15-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-14.10

PANEL  - Nefroloji ve Kadın Sağlığı
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ, Prof. Dr. Belgüzar KARA
- Böbrek Hastalıkları ve Kadın
Konuşmacı: Prof. Dr. Asiye DURMAZ AKYOL
- KBH ve Gebelik
Konuşmacı: Hemş. Sevginar ŞENTÜRK

13.30-14.55
SEÇKİN BİLDİRİ OTURUMU 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuran AKDEMİR, Prof. Dr. Çiçek FADILOĞLU

14.15-14.45

KONFERANS –Hemovijilans Hemşireliği: Yeni Özel Dal
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aynur TÜREYEN, Uzm. Hemş. Fatma İNCEKARA AYDIN
- Hemovijilans Hemşireliği Nedir?
Konuşmacı: Hemş. Nurten SÜTÇÜ

 
14.45-15.15
Kahve Arası
15.15-16.30

PANEL – Hemşirelik ve Uluslararası Sağlık Politikaları
(Nursing and International Health Policies)
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL, Dr. Öğr. Üyesi İmatullah AKYAR
- Portekiz: Prof. Joao Luis Belo
- Bulgaristan: Doç. Dr. Albena Nikolaeva Andonova
- Kosova: Prof. Dr. Fetije Huruglica

15.15-16.30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nimet OVAYOLU, Dr. Öğr. Üyesi Selda GEDİK

16.30-18.00

FORUM–Teori ve Uygulama Arasındaki Derin Boşluk
Moderatör:  Prof. Dr. Zeynep CANLI ÖZER
- Akademisyen Bakış Açısıyla
Konuşmacı: Doç. Dr. Özlem OVAYOLU
- Klinisyen Bakış Açısıyla
Konuşmacı: Uzm. Hemş. Deniz KAVUNCU
- Klinisyen + Akademisyen Bakış Açısıyla
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Gülbin KONAKÇI
- Öğrenci Bakış Açısıyla
Konuşmacı: Arş. Gör. Funda SOFULU (PhD-c)

18.00-19.00

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ülkü GÖRGÜLÜ POLAT, Doç. Dr. Ayşe ÇİL AKINCI

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Prof. Dr Gülbeyaz CAN, Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN

27 KASIM 2018 - SALI
  A SALONU B SALONU
09.15-10.30 PANEL - Kanıt Temelli Yaklaşımlar Oturumu
Oturum Başkanları: Uzm. Dr. Derya ŞENTÜRK, Dr. Öğr. Üyesi Fatma ARIKAN
- Kanıt Temelli Araştırmalarda Türkiye’nin Durumu
Konuşmacı: Uzm. Dr. Derya ŞENTÜRK
- Cochrane Reviews and How to Use Cochrane Evidence
Konuşmacı: Prof. Dr. Bridie KENT (İngiltere)

PANEL  - Sağlık Turizminde Ülkemiz 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Törün ÖZER, Doç. Dr. Rahşan ÇEVİK AKYIL
- Sağlık Turizminde Politikalar ve Uzmanlık Eğitimi
Konuşmacı: Prof. Dr. Törün ÖZER
- Magnet Hastane
Konuşmacı: Prof. Dr. Ayhan LASH (Amerika)

10.30-11.00
Kahve Arası
11.00-12.00

PANEL – Olgun Gençlik: Geriatri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuran AKDEMİR,   Sos. Hizm. Uzm. Bülent KARAKUŞ
- Yaşlanma Ulusal Eylem Planı ve Gelecek Hedeflerimiz
Konuşmacı: Uzm. Fzt. Duygu KIRGIN TOPRAK
- Gelecek Hedeflerimizde Hemşirenin Rolü
Konuşmacı: Doç. Dr. Sevgisun KAPUCU

PANEL - Acil Bakımın EN’leri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tülin BEDÜK, Doç. Dr. Yasemin YILDIRIM USTA
- Majör Aciller
Konuşmacı: Prof. Dr. Yasemin TOKEM
- Minör Aciller
Konuşmacı: Doç. Dr. Serap ÖZER
- Acil Serviste Örneklerle Kriz Yönetimi
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Gülbin KONAKÇI

12.00-12.30

KONFERANS –- Pandoranın Kutusu: Lyme Hastalığı
Moderatör: Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN, Dr. Fatma İLTUŞ
Konuşmacı: Prof. Dr. Sakine BOYRAZ

 

12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-14.30

PANEL – Enine Boyuna Mikrobiyota ve Kronik Hastalıklarla İlişkisi
Oturum Başkanları:  Prof. Dr. Rukiye PINAR BÖLÜKTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN
- Mikrobiyota Nedir? Neden Önemlidir?
Konuşmacı: Prof. Dr. Tarkan KARAKAN
- Kronik Hastalıklarda Mikrobiyotanın Yeri
Konuşmacı: Doç. Dr. Elif SARITAŞ YÜKSEL
-Sağlıklı Beslen – Mikrobiyotana İyi Bak – Sağlıklı Yaşa
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Dilek ONGAN

 
14.30-15.00
Kahve Arası
15.00-16.00

PANEL  - Yoğun Bakımda Enfeksiyon Yönetimi 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sakine BOYRAZ, Prof. Dr. Mukadder MOLLAOĞLU
- DİKKAT! Katater Enfeksiyonları
Konuşmacı: Uzm. Hemş. Hüriye ÖZEN
- V.İ.P’in Virajları
Konuşmacı: Uzm. Hemş. Yeşim CANTURAN

PANEL  -Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Yoğun Bakım Hemşireliği ve Uygulamaları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Asiye DURMAZ AKYOL, Prof. Dr. Selim Selçuk ÇOMOĞLU
- Ulusal Örnekler
Konuşmacı: Hemş. Gizem Arslan
- Uluslararası Örnekler: Yoğun Bakımda Septik Şok Yönetimi
Konuşmacı: Prof. Dr. Ayhan LASH (Amerika)
- Uluslararası Deneyim Paylaşımı: Amerika’da “Nurse Practitioners”
Konuşmacı: PhD, APRN, FNP-BC, RN-BCNP Cathy CARLSON (Amerika)

16.00-16.30 KAPANIŞ ve BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİ

 

Etkinliğin başlamasına kalan süre:

Etkinlik Tarihi
25-27 Kasım 2018

 

Erken Kayıt Tarihi
15 Eylül 2018

 

Son Bildiri Gönderim Tarihi
10 Ekim 2018

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  332 15 61
e-mail:esin
@motto.tc
www.motto.tc

 

 

 

 

 

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.