Zengin bir bilimsel içerik ile planlanan kongremiz 6 farklı ülkeden alanında uzman 7 akademisyen konuşmacı ve tam metin bildiri basımı yeni akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır.Kongremizde görüşmek dileğiyle...

Poster Bildiriler

Poster Bildirileriniz E-Poster olarak yayınlanacaktır. Bildirilerinizin JPG çalışmalarını, dosyanın adını poster numaranız olarak kaydederek (örn; P-001.jpg) anil@motto.tc adresine mail atabilirsiniz

POSTER BİLDİRİLER

 

P-001 ESİN SEVGİ DOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR RİSK FAKTÖRLERİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
P-002 FERİDE TAŞKIN YILMAZ HASHİMOTO TROİDİTİ KADIN HASTALARDA OBEZİTE SIKLIĞI VE YAŞAM KALİTESİ
P-003 FERİDE TAŞKIN YILMAZ DAHİLİYE KLİNİĞİNDE TEDAVİ GÖREN HASTALARIN TABURCULUĞA İLİŞKİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ
P-004 AYŞEGÜL ÖZTÜRK BİRGE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN EĞİTİMİN PALYATİF BAKIM BİLGİ VE TUTUMLARINA ETKİSİ
P-005 BAHAR İNKAYA İNSÜLİN UYGULAMA CİHAZI MEMNUNİYET ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE VERSİYONUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLLERİ
P-006 BAHAR İNKAYA HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE STANDART HASTA UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN İNSÜLİN UYGULAMA BECERİLERİNE ETKİSİ
P-007 BELGÜZAR KARA HEALTHCARE PROFESSIONALS’ BELIEFS AND ATTITUDES TOWARD HOME HEMODIALYSIS
P-008 ESRA TAYAZ SAĞLIK HİZMETLERİNDE HİZMET KULLANIM TARAFININ EN ÖNEMLİ BİLEŞENİ: SAĞLIK OKURYAZARLIĞI
P-009 CANAN KAŞ GÜNER MEKANİK VENTİLASYON AYIRMA YÖNTEMLERİ VE HEMŞİRENİN ROLÜ
P-010 FERİDE TAŞKIN YILMAZ GEBELİKTE GESTASYONEL DİYABET SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ
P-011 MELİKE DEMİR DOĞAN KOAH HASTALARINDA ÖZ BAKIM GÜCÜ VE YAŞAM KALİTESİ
P-012 ZEYNEP ERDOĞAN KRONİK KARACİĞER HASTALARINDA DİYET DESTEĞİ KULLANIMININ YORGUNLUK VE DEPRESYON DÜZEYİNE ETKİSİ
P-013 FÜSUN UZGÖR SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ TAMAMLAYCI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ: HEMATOLOJİK KANSERLER
P-014 SİBEL SERÇE GERİATRİK KANSER HASTALARINDA AĞRI VE NUTRİSYONEL DURUM ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?
P-015 YASEMİN ÇIRACI YAŞAR YAŞLILIK – KADIN VE CİNSELLİK
P-016 MERVE GÜLPAK HEMŞİRELERİN AĞRI İLE İLGİLİ BİLGİ, DAVRANIŞ VE KLİNİK KARAR VERME YETENEKLERİ
P-017 ELİF OKUR FLORENCE NİGHTİNGALE’İN ÇEVRE TEORİSİNE GÖRE YOĞUN BAKIM HASTASINDA HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU
P-019 İLKNUR METİN AKTEN KANSERLİ HASTALARDA EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜ İNHİBİTÖRÜ TEDAVİSİ İLE İLİŞKİLİ CİLT REAKSİYONLARININ YÖNETİMİ VE HASTA EĞİTİMİ
P-020 SAFİYE YANMIŞ KRONİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN YETİ YİTİMİ VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ
P-021 ELİF DEMİRAL ENTERAL BESLENEN HASTALARDA İLAÇ BESİN ETKİLEŞİMİNDE HEMŞİRENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
P-022 YAĞMUR AKBAL DİABETES MELLİTÜS TANILI HASTADA MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYON DİYABETİK AYAK BAKIMI: FAYE GLENN ABDELLAH 21 HEMŞİRELİK SORUNU
P-023 SİMGE KALAV GERİATRİK BİREYLERDE OTAGO EGZERSİZ PROGRAMININ DÜŞMELER ÜZERİNE ETKİSİ
P-024 SEMA AYTAÇ TNF-ALFA BLOKÖRÜ KULLANAN HASTALAR İÇİN BİR RİSK; TÜBERKÜLOZ: OLGU SUNUMU
P-025 ARİFE ALTIN ÇETİN HEMOVİJİLANS KONTROL HEMŞİRESİNİN SORUMLULUKLARI
P-026 ÖZLEM KÜÇÜKGÜÇLÜ HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLANMA İLE İLGİLİ BEKLENTİLERİ
P-027 BUKET DAŞTAN YAŞLI DİYABET HASTALARININ DİYABETE İLİŞKİN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
P-028 ZELİHA BÜYÜKBAYRAM PALYATİF BAKIM KLİNİĞİNDE TEDAVİ GÖREN HASTALARIN HEMŞİRELİK BAKIMINDAN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
P-029 FİKRİYE ERSEL İZMİR İLİ İÇİNDE ÇALIŞAN ENDOSKOPİ HEMŞİRELERİNİN ÜST EKSTREMİTE YARALANMA İNSİDANSININ SAPTANMASI
P-030 SEVİL BİÇER HEMŞİRELERİN AKILCI İLAÇ KULLANIMI
P-031 AYSE CIL AKINCI SLEEP QUALITY IN PEOPLE WITH DIABETES
P-032 DEMET GÜNEŞ CROHN HASTALIĞI VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ
P-033 SEVDA TÜREN GENETİK BİLİMİ VE HEMŞİRELİK
P-034 SELDA KARAVELİ ÇAKIR YENİ MEZUN HEMŞİRELERİN BASINÇ YARASINI ÖNLEMEYE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI
P-035 SEVDA TÜREN KARDİYO-ONKOLOJİDE HEMŞİRENİN ROLÜ
P-036 ŞEHNAZ KAYA AS A NURSE WHAT TO KNOW ABOUT HERBAL REMEDIES OF HYPERTENSION
P-037 SEVDA ÖZTÜRK KALP YETMEZLİĞİNDE HEMŞİRENİN YARDIM SANATI: ERNESTİNE WİEDENBACH’İN KURALCI TEORİSİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ OLGU SUNUMU
P-038 SEVDA ÖZTÜRK YAŞLILARDA BOŞ YUVA SENDROMU
P-039 MÜGE ALTINIŞIK KANSER HASTALARINDA KAŞEKSİ
P-041 ÖZLEM TEKİR ACİL SERVİSTE TRİYAJ VE ETİK BOYUTU
P-042 GÜLSEREN KESKİN OBESİTE: YEME BAĞIMLILIĞI VE KAYGI BOZUKLUKLARI AÇISINDAN GÖZDEN GEÇİRME
P-043 MELİKE DEMİR DOĞAN YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTALARDA KONSTİPASYON DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİ: KONSTİPASYON VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
P-044 ZEYNEP KARAKUŞ ER KANSERDE MİKROBİYATANIN ROLÜ
P-045 GÜLİSTAN YOLDAŞ FEKAL MİKROBİYOTA TRANSPLANTASYONU (FMT) VE HEMŞİRELİK
P-046 DERYA GERESİNLİ HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ
P-047 DERYA ÇINAR KANSER HASTALARININ YAŞAM KALİTESİ VE SEMPTOM YÖNETİMİNDE MOBİL SAĞLIK EĞİTİMİ
P-048 HAVVA SERT YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİ OLARAK ZİKA VİRÜSÜNÜN FARKINDA MIYIZ?
P-049 MEDİHA SERT İMPLANTE EDİLEBİLİR KARDİYOVERTER DEFİBRİLATÖRDE ÖLÜM KAYGISI
P-050 EMİNE DERYA İSTER HOSPİTALİZE YAŞLILARDA DÜŞME RİSKİ: DÜŞME DAVRANIŞLARI DÜŞME ÖYKÜSÜNÜ VE DÜŞME RİSKİNİ ETKİLER Mİ?
P-051 VACİDE AŞIK ÖZDEMİR HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA AYAK ÜLSERASYONU PREVALANSI, RİSK FAKTÖRLERİ, HASTANEYE YATIŞ SIKLIĞI VE NEDENLERİNİN İNCELENMESİ
P-052 SEVDA EFİL KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN TEDAVİYE UYUMUNU SAĞLAMADA HEMŞİRE
P-053 SEVDA EFİL HASTA EĞİTİMİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ. PEKİ YA EĞİTİCİ?
P-054 EMİNE DERYA İSTER SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI UYGULAMALAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞ, BİLGİ VE TUTUMLARI
P-055 ÇİĞDEM ÖKTEN EL-AYAK SENDROMU YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN (HFS-14) GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
P-056 SEHER ÇAKMAK KORONER ARTER HASTALARINDA TANRI ALGISININ PSİKOSOSYAL UYUM ÜZERİNE ETKİSİ: İLK SONUÇLAR
P-057 AYŞE GÜL PARLAK AKRAN DESTEĞİ İLE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
P-058 FATMA GENÇ LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM ALAN BİREYLERDE OBEZİTE TARAMASI VE FARKINDALIĞI
P-059 NİMET KARATAŞ ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİNDE İNTESTİNAL MİKROBİYAL DEĞİŞİMLER NEDEN Mİ? BELİRTİ Mİ? SONUÇ MU?
P-060 BİRGÜL VURAL DOĞRU TÜRKİYE’DE YAŞLI BİREYLERDE TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI: SİSTEMATİK DERLEME
P-061 RUKİYE PINAR BÖLÜKTAŞ TÜRKİYE’NİN YAŞLI SAĞLIĞI TURİZMİ İÇİN FIRSAT VE TEHDİTLERİ
P-062 SERAP GÖKÇE ESKİN SAĞLIK TURİZMİ VE SAĞLIK PROFESYONELLERİ
P-063 NECMİYE ÇÖMLEKÇİ KANSERDEN İYİLEŞEN HASTADA GELECEK YAŞAMI PLANLAMA
P-064 BETÜL ÖZEN POSTERİOR LONGİTUDİNAL LİGAMENT YIRTILMASI OLAN BİR KADININ YAŞADIĞI SORUNLAR VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI: OLGU SUNUMU
P-065 DİLEK BAYKAL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YAŞLI BAKIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
P-066 LEMYE ZEHİRLİOĞLU TİP 2 DİYABETİ OLAN BİREYLERİN DİYABET İZLEM ÖNERİLERİNE UYUMU
P-067 AYSUN CAN DİYABETTE HASTA EĞİTİMİNDE MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARI
P-068 CEMİLE SAVCI DİSFAJİ GELİŞEN AKUT İNMELİ HASTALARDA BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ HEMŞİRELİK BAKIMI
P-069 AYSUN CAN HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALAN HASTALARIN KOMORBİDİTE DÜZEYLERİNİN BAKIM BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ
P-070 AYNUR DOGANYİGİT YAŞLILARDA DİYABET YÜKÜ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
P-071 SELMA TURAN KAVRADIM KALP YETMEZLİĞİ OLAN BİREYLERDE AKRAN EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SİSTEMATİK DERLEME
P-072 EMİNE DERYA İSTER BU ARAŞTIRMANIN AMACI HEMŞİRELERİN KANSERE İLİŞKİN TUTUMLARINI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ BELİRLEMEKTİR.
P-073 ELİF OKUR PENDER’İN SAĞLIĞI GELİŞTİRME MODELİ
P-074 BİLGE BAL ÖZKAPTAN HİRUDOTERAPİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
P-075 SEHER ÇAKMAK ÖĞRENCİ GÖZÜYLE KLİNİK HEMŞİRELERİNİN BAKIM VERMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
P-076 AYSUN CAN SAĞLIKLI YAŞLANMA VE TEKNOLOJİ
P-077 SEHER ÇAKMAK YARA BAKIMINA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: LARVA TERAPİ
P-078 SEÇİL GÜLHAN GÜNER HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALAN YAŞLI HASTALARIN MUTLULUK VE YAŞAM DOYUMU DÜZEYİNİN ÖZBAKIM GÜCÜNE ETKİSİ
P-079 MERVE GÜNBAŞ OLGU SUNUMU: MYRA LEVİNE'IN KORUMA MODELİNE GÖRE GENEL YOĞUN BAKIMDAKİ HASTANIN HEMŞİRELİK BAKIMI
P-080 SEÇİL GÜLHAN GÜNER YAŞLILARDA KAHKAHA TERAPİSİ
P-081 SEVGİSUN KAPUCU İLERİ EVRE AKCİĞER KANSERİ HASTASINDA BESLENMENİN ÖNEMİ: OLGU SUNUMU
P-082 YAĞMUR ARTAN KATETER İLİŞKİLİ ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI: ÖNLEMEYE YÖNELİK NELER YAPILABİLİR?
P-083 YAĞMUR ARTAN LYME HASTALIĞI
P-084 HAMDİYE ARDA SÜRÜCÜ TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE PSİKOLOJİK İNSÜLİN DİRENCİ ÖNLENEBİLİNİR Mİ?
P-085 İSMAİL TOYGAR RADYOTERAPİ ALAN BAŞ VE BOYUN KANSERİ TANILI BİREYLERİN ORAL MUKOZİT İLE BAŞ ETMEDE KULLANDIKLARI İLAÇ DIŞI YÖNTEMLERİN BELİRLENMESİ
P-086 ZELİHA BÜYÜKBAYRAM ONKOLOJİ HASTALARINDA SANAT TERAPİSİ
P-087 H. DİLEK DOĞAN İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON KULLANIMI
P-088 GÖKŞEN POLAT NEUMAN SİSTEMLER MODELİNE GÖRE SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HEMODİYALİZLİ HASTANIN BAKIM PLANI ÖRNEĞİ : OLGU SUNUMU
P-089 SEDA KARAMAN HEMŞİRELERİN KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONUNA YÖNELİK BİLGİ DURUMLARININ VE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLERİN BELİRLENMESİ
P-090 DİLEK YILDIRIM HEMŞİRELERİN GENETİK BİLGİSİNİN KLİNİK BAKIMA YANSITILMASI
P-091 ÖZLEM ÖZDEMİR KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE MALNÜTRİSYON VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
P-092 HATİCE CEYLAN PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN KOMPLİKASYON GÖRÜLME OLASILIĞINA ETKİSİ
P-093 PINAR EKŞİ KAN TRANSFÜZYONU VE HEMOVİJİLANSA GENEL BİR BAKIŞ
P-094 KAMİLE KIRCA AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA RADYOTERAPİYE BAĞLI AKUT ÖZOFAJİT VE YÖNETİMİ
P-095 ELİF ÖZDEMİR GERİATRİK HEMODİYALİZ HASTASINDA HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU
P-096 DİLEK GELİN HALKA TATLISI SONRASI ÖZEFAGUS RÜPTÜRÜ VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ
P-097 SEHER ÇAKMAK KANSER HASTALARINDA ORAL MUKOZİTİN ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİ KAPSAMINDA HEMŞİRELİK TEZLERİNİN İNCELENMESİ: BİR SİSTEMATİK DERLEME
P-098 SİBEL KARACA SİVRİKAYA HEMŞİRELİKTE MAHREMİYET
P-099 ESRA BAŞER HEMODİYALİZ HASTALARINDA EĞİTİM PROGRAMININ SIVI KONTROLÜ VE DİYETE UYUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
P-100 MUKADDER MOLLAOĞLU DİYABETLİ BİREYLERDE CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUKLARI VE METABOLİK KONTROL ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
P-101 GİZEM ARSLAN KALP HASTALIKLARINDA GÜVENLİ ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI VE UYUM
P-102 GİZEM ARSLAN DİKKATLERDEN KAÇAN BİR TANI; TRANSFÜZYONA BAĞLI AKUT AKCİĞER HASARI VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU
Etkinliğin başlamasına kalan süre:

Etkinlik Tarihi
25-27 Kasım 2018

 

Erken Kayıt Tarihi
15 Eylül 2018

 

Son Bildiri Gönderim Tarihi
10 Ekim 2018

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  332 15 61
e-mail:esin
@motto.tc
www.motto.tc

 

 

 

 

 

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.